هاون

هاون ها برای کوبیدن انواع ادویه ها استفاده میشوند. اکثر استفاده هاون ها برای کوبیدن زعفران است. ساخت این هاون ها با دست انجام شده و شکل و طرح های روی آن سبب شده این محصولات حالت مجلل و نفیس داشته باشند؛ که هم برای کوبیدن ادویه و هم برای دکور منزل قابل استفاده هستند.

نمایش بیشتر
فیلتر