دستبند

این دستبند ها همگی دستساز هستند. بله این دستسازه ها توسط زنان هنرمند هند ساخته شده اند. دستبند های بدلیجات هندی ، رنگ های مختلف و سبک های مختلفی دارند. متناسب برای سلیقه های که دستبند های ظریف نخی ساده میپسندند تا دستبند های درشت رنگی. دستبند زنگوله دار ، برنج و منجوق ، سنگی ، فلزی و … انواع این بدلیجات ها هستند.

نمایش بیشتر
فیلتر