پابند

پابند یا خلخال های هندی معمولا دارای زنگوله هستند . پابند های زنگوله دار بیشتر در سبک های ماکسیمال و بوهو هستند. جالب است بدانید در هند پابند را جفت تهییه میکنند. پابند یا خلخال دستساز زیبایی خاصی برخوردار است و اکثرا بر روی پا حالت افتاده و زیبایی دارد.

نمایش بیشتر
فیلتر