انگشتر

انگشتر دستساز هندی انواع گوناگونی دارد . این انگشتر ها ممکن است بسیار ظریف و مینیمال باشند یا بسیار درشت و ماکسیمال. انگشتر های هندی یا کاملا مطابق سبک بوهو هستند یا مقداری از این سبک زیبا بهره بردند. این انگشتر ها توسط هنرمندان هندی که اکثرا خانم و زنان هندی هستند با دست ساخته شده اند. این انگشتر ها معمولا ارزان قیمت هستند با اینکه تماما با دست ساخته شده اند.

نمایش بیشتر
فیلتر