فنجان و نعلبکی

فنجان و نعلبکی برای نوشیدن چای و قهوه کاربرد دارد. جنس این ظروف برنج هست. این ظروف ساخنه شده در کشور هند هستند. نوشیدن چای یا قهوه با فنجان و نعلبکی برنجی تجربه ای متفاوت و لوکس به شما میدهد.

نمایش بیشتر
فیلتر